headerphoto

Bílá krajina Bela krajina

Bílá krajina je nevelký region při jižní hranici Slovinska s Chorvatskem. Sdílela společné dějiny s Doleňskem (nejbolestněji se jí dotýkaly zejména turecké útoky), ale byla vždy více stranou. Její etnografickou podobu možná nejvíc ovlivnilo přesídlování srbských rodin (tzv. šokci), jejichž malá část tu dodnes žije a podepsala se na zdejším dialektu, lidových písních, krojích, zvyklostech, náboženství (pravoslavné kostelíky) apod.

Rosalnice - Tri fare
Rosalnice - Tri fare

Centrem a zároveň největším městem Bílé krajiny je Črnomelj (5.500 obyv.). Město má mohutný hrad a také dochovanou komendu řádu německých rytířů. Každoročně se tu koná známý folklorní festival Jurjevanje, připomínající lidové tradice vázané ke svátku sv. Jiří. Větší město je také Metlika (3.300 obyv.) s mohutným hradem, který strážíval přístupové cesty k důležitému říčnímu přístavu Sisak v Chorvatsku.

Největší turistický význam mají hlavně přírodní zajímavosti. Celé údolí řeky Kolpy je využíváno k různým vodním sportům a pěší turistice. Chráněnou oblastí je také park Lahinja podél stejnojmenné říčky.

Z církevních památek jsou zajímavé např. kostely Tri fare u obce Rosalnice nedaleko Metliky.

Snad nejvýznamnějším ze zdejších rodáků je básník slovinské moderny Oton Župančič. V rodné obci Vinica má dnes muzeum, které sdílí se svým dalším rodákem Otonem Berkopcem, významným slovenistou, který dlouhá léta působil v Praze.

Kolpa
Kolpa