headerphoto

Korutany - Koroška

Jde o nevelký region, resp. část původních velkých Korutan, která po r. 1918 připadla Slovinsku (resp. tehdy Království SHS). Osídlení je soustředěno do tří velkých údolí - Mežické doliny, Mislinjské doliny a Drávské doliny.

Centrem slovinských Korutan je Slovenj Gradec. Stával na důležité cestě, spojující již v antice Celje a Virunum. Proto zde patrně již tehdy stávalo opevnění, později hrad. Dlouhá staletí jsou jeho osudy svázány s rodem Windischgrätzů. V bývalé radnici je dnes sídlo regionálního muzea, zajímavé jsou také zdejší kostely - sv. Alžběty a sv. Ducha.

Sv. Vít
Románský kostel sv. Víta, Dravograd

Z dalších větší obcí je třeba uvést také Dravograd, ležící na soutoku Meži a Drávy. Díky své poloze měl důležitou strategickou roli v regionu a místo chránil zdejší hrad. Dravograd je východiskem pro turistické výlety do oblasti Kobanska. Ještě románské jádro má zdejší kostel sv. Víta.

Odsud v údolí Drávy směrem na Maribor leží vesnička Muta s krásnou rotundou sv. Jana Křtitele z počátku 12. století.

Muta
Románský kostel, Muta

Největší turistický význam mají především nádherné hory. Korutany jsou výchozím místem pro horské túry do Kamnicko-Savinjských Alp.

Korutany dlouho žily zejména z těžby železa (Mežická dolina, zejména obce Prevalje, Ravne) a uhlí a následných zpracovatelských odvětví. Většina ze zdejších dolů je však dnes zavřená nebo v útlumu.