headerphoto

Kraňsko

Zeměpisná podoba Kraňska se formovala poměrně dlouho a proměňovala se v souvislosti s proměnami šlechtických dominií. Dnešní územní podoba Kraňska se utvářela především v závislosti na tom, jak se jeho centrem stávala Lublaň. Její prestiž výrazně stoupla zejména po vymření zdejšího nejmocnějšího šlechtického rodu hrabat z Celje a vytvoření lublaňského biskupství (polovina 15. století).