headerphoto

Slovo na úvod

Slovinsko je státem poměrně mladým, vždyť na mapě Evropy se objevil teprve roku 1991, a také nevelkým rozlohou i počtem obyvatel. Proto kvalitní povědomí o Slovinsku u nás nikdy nebylo masovou záležitostí. Z osobních zkušeností pak překvapeně zjišťujeme, že jazykově i kulturně jsme si relativně blízcí. Tento paradox vždy určoval a dosud určuje naše vzájemné vztahy. Jsme si blízcí, a přesto toho o sobě mnoho nevíme.

V posledních letech často vydávané turistické příručky dokládají, že zájem o cestování do Slovinska u Čechů vzrůstá a s tím i zájem poznávat tuto zemi, její kulturu a jazyk. Zdaleka ne vždy jsou však české turistické příručky svou kvalitou schopny této potřebě dostát. Dosud nevznikla moderní příručka, zabývající se Slovinskem z pohledu reálií, opřená o práci se sekundární literaturou i osobní zkušenost autora.

Samostatné studijní obory slovenistiky na českých univerzitách, které vznikly po roce 1991 v Praze, Brně a Pardubicích, narážejí na nedostatek této studijní literatury v českém jazyce. Cílem této webové prezentace je nabídnout přehlednou příručku slovinských reálií v češtině, a tak dát k dispozici vlastně poprvé v našem univerzitním prostředí studijní materiál, vycházející z potřeb univerzitního studia slovenistiky na našich vysokých školách. Prezentace je vybavena jmenným rejstříkem osob a zeměpisných názvů, seznamem použité a doporučené literatury a webových stránek.

Tento projekt s č. 332/2010 podpořil Fond rozvoje vysokých škol MŠMT.

TOPlist

Tipy

Pridejte si Reálie Slovinska mezi Oblíbené stránky...

Fyzická mapa Slovinska (420 kB)

(422 kB)