headerphoto

Demografie Slovinska

Počet obyvatel Slovinska je již delší dobu prakticky stabilní pohybuje se kolem 2.000.000 obyvatel (2.001.114 obyvatel v roce 2005). Porodnost podobně jako u nás hodně klesla, takže o stabilitu počtu obyvatel se stará především imigrace, zejména lidí ze zemí bývalé Jugoslávie, kteří také tvoří zdejší nejpočetnější národnostní menšiny.

Průměrná hustota obyvatelstva
Průměrná hustota obyvatelstva

Průměrná hustota obyvatelstva je 101 lidí/km2, ale současně je třeba dodat, že hustota je značně nerovnoměrně rozložená. Výrazně větší množství obyvatel je soutředěno především do okolí velkých měst, zejména Lublaně a Mariboru.

Jako moderní evropský stát má Slovinsko kvalitní zdravotní péči a tak relativně nízkou úmrtnost (9‰), ale od roku 1980 nastal značný pád natality (dnes 10‰), kdy klesla z 30.000 dětí ročně na pouhých 18.000, což v průměru činí 1,2 dítěte na jednu ženu.