headerphoto

Hospodářství Slovinska

První významná průmyslová centra vznikají od poloviny 19. století v souvislosti se stavbou železnice Vídeň-Terst, která r. 1847 dorazila do Mariboru, posléze do Lublaně a r. 1857 do Terstu. Trať postupně získala odbočky vedoucí do Jesenic, Kamniku a Korutan. Právě na linii Maribor-Celje-Lublaň-Jesenice dnes leží základní průmyslová centra, tzv. Průmyslový půlměsíc. Rozvoj v této oblasti pak ovšem znamenal zvýšení rozdílů v rozvinutosti jednotlivých regionů. Zřetelně zaostává zejména Doleňsko, Bílá krajina a Notraňsko.

V době mezi oběma světovými válkami bylo Slovinsko jednoznačně nejrozvinutější částí Království SHS. Na konci tohoto období je tu v průmyslu zaměstnáno už 20% lidí (r. 1869 to bylo pouze 7%, pro srovnání: r. 1994 to bylo 39%). Stále se však rozvíjely pouze oblast průmyslového půlměsíce a zbytek čím dál víc zaostával. I to bylo důvodem k velkým emigračním vlnám do zahraničí, zejména do západní Evropy a USA. Království SHS a později Jugoslávie slovinské zemědělství podporovaly minimálně, neboť zde byly mnohem úrodnější oblasti na jihu země.

Po druhé světové válce se rozvíjel zejména těžký průmysl, ale tentokrát se státní podporou také v oblastech mimo půlměsíc. Vznikají průmyslové podniky v Črnomelji, Novém Městě (automobilový průmysl), Velenje (bílá technika), Murské Sobotě (textilní), Koperu, Nové Gorici aj. Rozvíjejí se nová odvětví jako farmaceutické (Krka Novo mesto), sklárny (Hrastnik, Rogaška Slatina) aj.