headerphoto

Chráněné oblasti Slovinska

Chráněná území
Chráněná území

Vzhledem k nebývalému a rozsáhlému přírodnímu dědictví je nabíledni, že se Slovinsko snaží svou přírodu účinně chránit. Již v roce 1924 zde vznikla první chráněná oblast a v r. 1961 byl oficiálně vyhlášen zatím jediný slovinský národní park, rozkládající se v téměř celé oblasti slovinských Julských Alp. Triglavský národní park má rozlohu 880 km2, současně je ale také jednou z největších turistických atraktivit země, vždyť ročně přiláká kolem dvou milionů domácích i zahraničních návštěvníků. To s sebou samozřejmě nese svá rizika, zatím se však daří rozvíjející se turismus sladit s požadavky ochrany přírody. V náchylnějších vysokohorských partiích je většina turismu směrována do oblasti kolem Triglavu a údolí Triglavských jezer, kde je také nejvíce horských chat (Dom na Komni, Koča při Triglavskih jezerih aj.). Rovněž sjezdové lyžování je koncentrováno do několika oblastí (Bovecko, okolí Kranjské Gory, Vogel apod.), kde lze využít lanovky.

Natura 
2000
Chráněná území Natura 2000

Kromě Triglavského národního parku se ve Slovinsku nachází také tři regionální parky (Park Škocjanské jeskyně, Notraňský regionální park, Park Kozjansko), 44 přírodních parků (mj. Park Logarská dolina, Park Goričko, Sečoveljské saliny, Jeruzalémsko-Ormožské gorice, Park Kolpa aj.).