headerphoto

Použitá a doporučená literatura

 • Bernik, Stane: Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja. Mestna galerija, Ljubljana 2004.
 • Bogataj, Janez: Ustvarjalna Slovenija. Rokus, Ljubljana 2005.
 • Cabada, Ladislav: Politický systém Slovinska. Slon, Praha 2005.
 • Čehi in Slovenci v dobi moderne. Praha, Ljubljana 2010.
 • Češi a Slovinci v moderní době. Nová tiskárna Pelhřimov, Praha, Ljubljana 2010.
 • Dějiny jihoslovanských zemí. NLN, Praha 2009.
 • Deu, Živa: Podeželske hiše na Slovenskem. Založba Kmečki glas, Ljubljana 2006.
 • Filmografija slovenskih celovečernih filmov, Ljubljana 1994.
 • Gams, Ivan: Geografske značilnosti Slovenije. Mladinska knjiga, Ljubljana 1998.
 • Gradovi graščine in dvorci na Slovenskem, Didakta, Radovljica 1995.
 • Griesser-Pečar, Tamara: Razdvojeni narod-Slovenija 1941-45.
 • Hladký, Ladislav: Slovinsko. Libri, Praha 2010.
 • Hrausky, Anton a kol.: Jože Plečnik, Vienna, Prague, Ljubljana. Cankarjeva založba, Ljubljana 2007.
 • Ilich, Iztok: Pota knjige. DZS, Ljubljana 2004.
 • Ivanič, Martin: Kratka ilustrirana zgodovina Slovencev. Mladinska knjiga, Ljubljana 1999.
 • Kemperl, M.: Baročna Ljubljana. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2007.
 • Kmecl, Matjaž: Tisoč let slovenske literature. Cankarjeva založba, 2004.
 • Kos, Janko: Slovenci in Evropa. Študentska založba, Ljubljana 2007.
 • Krečič, Peter: Jože Plečnik. DZS, Ljubljana 1997.
 • Lavrič, Ana: Ljubljanska stolnica. Družina, Ljubljana 2007.
 • Lukšič, Igor: Politični sistem Republike Slovenije. Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana 2001.
 • Med naravo in kulturo. Slovenski etnografski muzej. Ljubljana 2008.
 • Mencinger, Borut: Naravni parki Slovenije. Mladinska knjiga, Ljubljana 2004.
 • Miti in legende iz Gorenja. Velenje 2008
 • Narava Slovenije. Mladinska knjiga, 2004.
 • Poslikane panjske končnice. Muzeji radovljiške občine, Radovljica 2007.
 • Prelovšek, Damjan: Josip Plečnik. ERA, Šlapanice, 2003.
 • Rozman, Ksenija: Franc Kavčič in Češka. Narodna galerija, Ljubljana 2005.
 • Samostatný stát mezi většími sousedy. NK, Praha 1999.
 • Sedej, Ivan: Sto znanih slovenskih umetniških slik. Prešernova družba, Ljubljana 1985.
 • Senegačnik, Jurij: Slovenija 1, 2. Modrijan, Ljubljana 2009.
 • Slovenci v XX. stoletju. Slovenska matica, Ljubljana 2001.
 • Slovenija – pokrajina in ljudje. Mladinska knjiga, Ljubljana 1999.
 • Slovenija v EU : zmožnosti in priložnosti. Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2005
 • Sloveniski impresionisti in njihov časa 1890-1920. Narodna galerija, Ljubljana 2008.
 • Šorn, Jože: Začetki industrije na Slovenskem. Obzorja, Maribor 1984
 • Štefančič, jr., Marcel: Na svoji zemlji. Umco, Ljubljana 2005.
 • Umetnost na Slovenskem. Mladinska knjiga, Ljubljana 1998
 • Urbančič, Boris: Česko-slovinské kulturní styky. Euroslavica, Praha 1995
 • Vodnik po slovenskih muzejih in galerijah. Ljubljana 2008.
 • Vrdlovec, Zdenko: Zgodovina slovenskega filma. Didakta, Radovljica 2010.