headerphoto

Slovinské Přímoří

Přímoří jako region je velmi rozmanitý: patří k němu jak pobřežní pás země v severní části Istrijského poloostrova, slovinský Kras, Vipavské údolí, Goricko a Posočí až po alpský Bovec. Centrem celého Přímoří je páté největší slovinské město Koper, ale zároveň je třeba zmínit i další centra suboblastí Přímoří: Sežanu na Krasu, Novou Gorici na Goricku a Kobarid a Tolmin v Posočí.

Reliéf Přímoří je poměrně členitý. Již samotná Istrie je plná strmých úbočí. Je ukončena terénním zlomem u obce Črni kal. Za ním začíná vrchovina Brkini, přecházející v Kras. Kras je spíše mírně zvlněný a vystupují z něho jednotlivé kopce (např. Repentabor). V oblasti V