headerphoto

Vzdělávání ve Slovinsku

Tendence ve vzdělávání ve Slovinsku kopírují ty, které zaznamenáváme u nás. V posledních třiceti letech významně narostl počet lidí s vysokoškolským vzděláním ze 2 % v roce 1971 na téměř 8 % v roce 2002, obdobně přeskočil 50 % podíl lidí se středoškolským vzděláním (z 25,5 % v roce 1971). Samozřejmě to souvisí také s mnohem širší nabídkou na poli vzdělávání. V roce 1971 existovala ve Slovinsku pouze jediná univerzita v Lublani. Dnes již přibyly univerzity v Mariboru, Koperu a Nové Gorici, v dalších městech jsou zakládány vysoké školy neuniverzitního typu.

Vzdělávání v minulosti

Dnešní slovinské univerzity jsou všechny poměrně mladé, nejstarší z nich, Univerzita v Lublani, byla založena teprve r. 1919. Dovolává se však starších tradic vysokoškolského vzdělávání ve městě, spojených zejména s působením jezuitského řádu. Jezuité záhy po příchodu do Lublaně (1597) založili ve městě kolej a gymnázium, které však nabízelo také kurzy tzv. studia superiora s kurzy filozofie, logiky a církevního práva, od r. 1705 také matematiky a fyziky. Formálně odpovídalo toto studium jiným obdobným jezuitským vysokým školám se studiem filozofie a teologie, pouze tu nedocházelo k udělování vysokoškolských titulů. Za klasickým vysokoškolským studiem odcházeli slovinští studenti v době renesance zejména do Itálie (Padova), později do Vídně a Štýrského Hradce, v 19. století stále častěji také do Prahy. Založení univerzity se stalo jedním z významných programových bodů slovinského národního obrození, ale k jeho uskutečnění došlo až po rozpadu Rakouska-Uherska roku 1919.

Dnešní nabídka vysokoškolského vzdělání

Univerzita v Lublani
Univerzita v Lublani

Univerzita v Lublani byla založena původně s pěti fakultami (filozofickou, právnickou, teologickou, technickou a neúplnou lékařskou), později přibývaly další a dnes ji tvoří 23 fakult a 3 akademie. Počet studentů je dnes více než 41.0001. Původní sídlo univerzity byl reprezentativní Zemský palác (sl. Deželni dvorec), postavený r. 1902 jako sídlo zemského parlamentu. Dnes využívá řady budov po celém městě.

Univerzita v Mariboru
Univerzita v Mariboru

Z důvodu stoupající potřeby pro kvalifikované pracovní síle byla r. 1975 založena Univerzita v Mariboru. Tradice zdejšího bohosloveckého semináře sahá však až do r. 1859, do doby, kdy Anton Martin Slomšek přenesl do Mariboru sídlo lavantinského biskupství. Dnes má Univerzita v Mariboru jako druhá nejstarší ve Slovinsku více než 23.000 studentů2 na 16 fakultách.

Dynamicky se rozvíjející Univezita v Přímoří, sídlící v srdci městského jádra Koperu, byla založena r. 2003 a má dnes 6 fakult. Nabízí rovněž přednášky v italštině, a je tak nositelem dvojjazyčnosti ve slovinském Přímoří.

Čtvrtou univerzitou ve Slovinsku je od r. 2006 Univerzita Nova Gorica, která vznikla ze zdejší polytechniky (od 1995). Dnes se specializuje na přírodní vědy, ale také nabízí některé humanitní obory. Její součástí je také Vinařská vysoká škola.1 Univerza v Ljubljani - Univerza v številkah
2 Univerza v Mariboru - Predstavitev