headerphoto

Slovinská příroda

Pestrost slovinské přírody odpovídá klimatické různorodosti. Nejvíce se blíží středoevropskému charakteru přírody, ale na jihovýchodě země také submediteránskému a v Alpách vysokohorskému.

Pokud jde o druhovou rozmanitost, je zdejší příroda velmi pestrá, jen kapradin a mechů zde najdeme na 3000 druhů. Celkově má Slovinsko jen 22 druhů endemických, většinou jde o rostlinné druhy z Alp, např. hladnikovka pastinákolistá (Hladnikia pastinacifolia), která dostala své jméno po slovinském botanikovi France Hladnikovi a roste v nevelké oblasti na okraji Trnovského lesa, nebo Zoisův zvonek (Campanula zoysii), rostoucí v Julských a Kamnicko-Savinjských Alpách, Karavankách a Trnovském lese.